ePrezence - Prezenční aplikace

 • Zákazník
 • Field
  Learning
 • Location
  Prague
 • Size of the company
  200+
 • Category of services
  Application Development
 • .NET Framework
  .NET Core
  ASP.NET Core API
  ASP.NET Core
  Azure DevOps
  Bootstrap
  gRPC Services
  Vue.JS
  MS SQL
  Microservices

Brief project description

Elektronická evidence příchozích studentů na kurzy a školení v učebnách usnadnila řízení a dohled nad vytížeností učeben a plánování kurzů. Studentská část přinesla studentům na školeních možnosti elektronického hodnocení kurzů a zjištění všech důležitých informací a to i těch týkajících se GDPR. Pro administrátory opět přinesla přehledné rozhraní, pomocí kterého vidí informace v podstatě online, včetně reportingu, tisku certifikátů a dalších.

More Selected References

Why choose us?

Reliable supplier.

We help companies grow and transform their business  in the digital age.