ePrezence - Prezenční aplikace

 • Client
 • Field
  Školení
 • Location
  Praha
 • Size of the company
  200+
 • Category of service
  Vývoj aplikací
 • ASP.NET Core
  Bootstrap
  gRPC Services
  HTML & CSS
  Microservices
  MS SQL

Brief project description

Elektronická evidence příchozích studentů na kurzy a školení v učebnách usnadnila řízení a dohled nad vytížeností učeben a plánování kurzů. Studentská část přinesla studentům na školeních možnosti elektronického hodnocení kurzů a zjištění všech důležitých informací a to i těch týkajících se GDPR. Pro administrátory opět přinesla přehledné rozhraní, pomocí kterého vidí informace v podstatě online, včetně reportingu, tisku certifikátů a dalších.

More selected references

Why choose us?

Reliable supplier.

We help companies effectively develop in the world of digital products